Dobrodošli prijatelji !

Udruga uzgajivača hrvatskog toplokrvnog konja ima svoju stranicu ! Istina dugo smo je čekali, ali smo je dočekali !

imagesCA886LHAOsim temeljnih informacija o udruzi pokušati ćemo vas ažurno obavještavati o svim aktivnostima udruge i dakako planovima i programima. Želja nam je također da vam ponudimo i neke servise tako da vam stoje na raspolaganju ” pitanja, odgovori i savjeti ” naravno sve što se tiče konja. Istina , nitko ne zna “sve”, što znamo znamo, a što ne znamo u pravilu znamo tko zna, tako da ćemo, ako bude potrebno, angažirati kompetentne ljude da na vaša pitanja daju odgovore i savjete.
Vremena su teška, za gotovo sve, pa tako i za razvoj suvremenog konjarstva, no nevjerovatno “veliko srce” i entuzijazam vas konjara, nosi našu priču nezadrživo u “bolja vremena”. Još je puno posla pred nama kako bi se barem donekle približili konjarski razvijenim društvima. Osim “časnih” iznimaka, svakako je potrebno poboljšati način držanja, njege, hranidbe i uporabe konja. Izuzetno bitan, za svakog od nas pa i društvo u cjelini, je uzgojno selekcijski rad.
Za svakog od nas jedino genetski ustroj jamči kvalitetu životinja koje držimo, a ako ga održavamo i unapređujemo jamstvo je da će i naši unuci raspolagati “blagom”. Da konji u našim štalama su, kako su to naši stari lijepo znali reći “blago”, ali ne samo naše već i “nacionalno blago”. U kulturnim, civiliziranim zemljama to su već odavno prepoznali, pa se tako i odnose prema tradicionalnom i prema suvremenom konjarstvu. Ne smijemo žaliti truda da i u našem društvu konjarstvo dobije zasluženo mjesto.
Želja nam je da i ova naša stranica bude jedan kamenčić u velikom mozaiku koji slažete vi, svaki u svojem dvorištu, svaki u svojoj štali, svaki na svoj način.

Vidimo se i čujemo, nadam se uskoro, kao i do sada negdje oko konja !