Profil udruge

Ako govorimo o profilu udruge, prvenstveno moramo nešto reći o uzgojnom usmjerenju zatim o djelatnosti udruge te o upravljačkoj strukturi.
Uzgojno usmjerenje:
Unutar općenitog uzgojnog cilja gradit će se dva uzgojno usmjerena podtipa: podtip preponsko – dresurnog konja ( podtip PD ) i podtip konja za svestranu upotrebu ( podtip SU ).
Za izgradnju pojedinog podtipa (subpopulacije ) odabirat će se roditeljska grla potvrđene visoke uzgojne i uporabne vrijednosti u pojedinim športskim disciplinama i to prema slijedećim kriterijima:

  • Za podtip PD odabirat će se kobile i pastusi s potencijalom za preponski sport i dresuru.
  • Za podtip SU odabirat će se kobile i pastusi s potencijalom za daljinsko, odnosno terensko jahanje i zaprežni sport.

Djelatnosti udruge:

  • uzgojno selekcijski rad
  • vođenje uzgojne dokumentacije
  • odabir pastuha
  • organizacija uzgojnih smotri i izložbi
  • edukacija ( seminari, tečajevi, radionice )
  • organizacija stručnih ekskurzija
  • afirmacija i popularizacija uzgoja i uporabe konja

Upravljanje udrugom:
Sukladno statutu udruge udrugom upravljaju: skupština, izvršni odbor, predsjednik udruge, nadzorni odbor, tajnik, sud časti.
Na prvoj sjednici izvršnog odbora, nakon skupštine 2015. donesena je odluka da se za operativne odluke ovalšćuje uže predsjedništvo, te se za operativne poslove imenuje izvršni tajnik.
Predsjednik: Josip Plavec                                   plavec
Podpredsjednik: Branko Kovačić                    
Tajnik: Vesna Tomše Đuranec dr.vet.med.  vesna
Izvršni tajnik: Darko Selanec dr.vet.med.     darko
Voditelj uzgoja: Franjo Poljak dipl.ing.agr.  franjo
Članovi izvršnog odbora: prof.dr.sc. Ante Ivanković, Igor Jeđut dr.vet.med., Vlatko Bukač, Branko Tkalčec