Uzgojni program

Unatoč činjenici da je uzgoj konja opterećen mnogim fiziološkim i tehnološkim poteškoćama , kao što su dugotrajnost, relativno zahtjevno držanje i rad sa konjima, suvremeno konjogojstvo je danas u konjarski naprednim zemljama vrlo dinamična disciplina.

Pri izradi uzgojnog programa naše udruge rukovodili smo se potrebama suvremenog čovjeka i zatečenim stanjem na terenu.Želja nam je bila da našim uzgajivačima osiguramo stručni i zakonski okvir za uzgojno progresivno djelovanje. Trudili smo se da uzgojne ciljeve postavimo dovoljno široko da se u njma mogu naći uzgajivači različitih vizija, svijesni činjenice da danas držaoci i uzgajivači imaju širok spektar zahtjeva u smislu tipa, oblika i radnih sposobnost svojih konja.

Čitajući ovaj uzgojni program sami ćete procijeniti koliko smo u tome uspjeli. Primjena suvremenih uzgojnih metoda omogućit će nam relativno brz napredak, pa vas stoga pozivamo da nas upoznate sa svojim razmišljanjima, stavovima i prijedlozima. Naime uzgojni program se, naravno poštujući proceduru, može i treba mijenjati, nadograđivati, poboljšavati,tako da bi nam vaš doprinos bio dragocjen.

Ovdje možete preuzeti uzgojni program udruge u cijelosti: Uzgojni program